A.13 Llista de caràcters especials

Es poden usar les referències següents a caràcters especials; per veure més detalls, consulteu Àlies d’ASCII.

S’usa la sintaxi de l’HTML i gairebé totes aquestes referències són les mateixes que a l’HTML. La resta estan inspirades en LaTeX.

Els caràcters estan emmarcats en un rectangle de forma que es pugui veure la mida que tenen. S’ha afegit un petit farcit de separació entre el caràcter i el rectangle per millorar la llegibilitat.

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).