3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI

La sortida MIDI predeterminada és molt bàsica, però es pot millorar mitjançant la selecció dels instruments MIDI les propietats del bloc \midi i/o usant l’script ‘articulate’.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).