5.4.3 Distàncies i mesures

Les distàncies al LilyPond són de dos tipus: absolutes i escalades.

Les distàncies absolutes s’usen per especificar marges, sagnats i altres detalls de disseny de la pàgina, i de forma predeterminada s’especifiquen en mil·límetres. Les distàncies es poden especificar en altres unitats escrivint després de la xifra indicativa de la quantitat, \mm, \cm, \in (polzades), o \pt (punts, 1/72.27 polzades). Les distàncies de disseny de pàgina es poden especificar també en unitats escalables (vegeu el paràgraf següent) adjuntant \staff-space a la quantitat. La disposició de pàgina es descriu en detall a Disposició de la pàgina.

Les distàncies escalades sempre s’especifiquen en unitats d’un espai del pentagrama o, més rarament, mig espai del pentagrama. L’espai de pentagrama és la distància entre dos línies del pentagrama adjacents. El valor predeterminat es pot canviar globalment fixant la mida global del pentagrama, o es pot sobreescriure localment canviant la propietat staff-space de l’objecte StaffSymbol. Les distàncies escalades s’escalen automàticament amb qualsevol canvi a la mida global del pentagrama o a la propietat staff-space de l’objecte StaffSymbol, però els tipus de lletra s’escalen sols amb els canvis efectuats a la mida global del pentagrama. Així, la mida global del pentagrama possibilita la variació fàcil de la mida general d’una partitura gravada. Per veure els mètodes d’establiment de la mida global del pentagrama, vegeu Establiment de la mida del pentagrama.

Si cal dibuixar sols una secció d’una partitura a una escala diferent, per exemple una secció ossia o una nota al peu, no es pot simplement canviar la mida global del pentagrama, perquè això afectaria a tota la partitura. En aquests casos, el canvi de mida es fa sobreescrivint tant la propietat staff-space de StaffSymbol com la mida dels tipus de lletra. Hi ha disponible una funció de l’Scheme, magstep, per convertir des d’un canvi de la mida de la lletra fins un canvi equivalent a staff-space. Per veure una explicació i un exemple d’utilització, consulteu Longitud i gruix dels objectes.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge; Longitud i gruix dels objectes.

Referència de la notació: Disposició de la pàgina, Establiment de la mida del pentagrama.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).