Essay

Essay

Deze essay geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de muziektypografie, gevolgd door een beschouwing van LilyPonds graveertechnieken. Ook wordt er een vergelijking gegeven tussen LilyPond en andere muzieknotatiesystemen.

Nota bene : de gedetailleerde typografische voorbeelden zijn beter te analyseren in de PDF-versie vanwege de veel hogere resolutie.

Read it

  • Essay (split HTML) - the manual is split between many HTML pages.
      (small download for each page)
  • Essay (big HTML) - read this manual as one huge HTML page.
      (large single download)
  • essay.pdf - download as a PDF file.
      (large single download, 1.4M)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional