Článek

Článek

Tato kniha obsahuje krátké vyprávění o sazbě not a v návaznosti na to úvahu nad technikou sazby not v LilyPondu. Uskuteční se tu i porovnání LilyPondu s jinými programy na sazbu not.

Pozor: Podrobné typografické příklady se dají lépe rozebrat ve verzi PDF tohoto dokumentu, protože tento má vyšší rozlišení.

Čtěte

  • Článek (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
      (menší stažení pro každou stránku)
  • Článek (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
      (větší jednorázové stažení)
  • essay.pdf - Příručka jako soubor PDF.
      (větší jednorázové stažení, 1.4M)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional