Monografia

Monografia

Aquest llibre ofereix una història breu de la tipografia musical, seguida d’un examen de les tècniques de gravat musical del LilyPond. Es fa una comparació entre el LilyPond i d’altres sistemes de tipografia musical.

Nota: Els exemples tipogràfics detallats s’analitzen millor a la versió en format PDF a causa de la seva major resolució.

Léalo

  • Essay (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
      (una descàrrega petita per cada pàgina)
  • Essay (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
      (una sola descàrrega gran)
  • essay.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
      (una sola descàrrega gran, 1.4M)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional