2.1 Het compileren van een bestand

Deze paragraaf introduceert het “compileren”—het verwerken van LilyPond-invoerbestanden (geschreven door jouzelf) voor het produceren van uitvoerbestanden.

“Compileren” is de term die gebruikt wordt voor het verwerken van een invoerbestand in LilyPond-formaat voor het produceren van één of meer uitvoerbestanden. Uitvoerbestanden zijn gewoonlijk PDF (om te printen of te bekijken), MIDI (om af te spelen), en PNG (for online gebruik). LilyPond-invoerbestanden zijn gewone tekstbestanden.

Dit is een voorbeeld van een eenvoudig invoerbestand:

\version "2.23.82"
{
  c' e' g' e'
}

De grafische uitvoer is:

[image of music]

Nota bene : Noten en liedteksten in LilyPond invoer moeten altijd binnen { accolades } staan. Om ambiguïteit te voorkomen moeten deze accolades altijd los staan, d.w.z. omgeven zijn door witruimte, of aan het begin of einde van een regel staan. In sommige voorbeelden in deze handleiding zijn ze weggelaten, maar vergeet ze niet te gebruiken in je eigen muziek! Voor meer informatie over hoe voorbeelden worden afgebeeld in deze handleiding, zie Het lezen van de handleidingen.

LilyPond-invoer is hoofdlettergevoelig. ‘{ c d e }’ is geldige invoer; ‘{ C D E }’ zal een foutmelding geven.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).