2.1 Compilació d’un fitxer

“Compilació” és una paraula que significa processar un text d’entrada en format del LilyPond per produir un fitxers que es pot imprimir i (de manera opcional) un fitxer MIDI que es pot reproduir. El primer exemple mostra l’aspecte d’un senzill fitxer de text d’entrada.

Aquest exemple mostra un fitxer d’entrada senzill:

\version "2.23.82"
{
  c' e' g' e'
}

El resultat té aquest aspecte:

[image of music]

Nota: la música i la lletra escrita al codi d’entrada del Lilypond ha d’anar sempre entre { claus }. Les claus haurien també d’estar rodejades d’espais a no ser que es trobin al principi o al final d’una línia, per evitar ambigüitats. És possible que s’ometin en alguns exemples del manual actual, però eviteu d’ometre-les a la vostra pròpia música! Per veure més informació sobre la presentació dels exemples del manual, consulteu Com llegir els manuals.

A més, l’entrada del Lilypond és sensible a les majúscules. ‘ { c d e }’ és una entrada vàlida; ‘{ C D E }’ produeix un missatge d’error.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).