2.1 Fájlok fordítása

A LilyPond bemeneti fájljai egyszerű szöveges állományok. Egy kotta létrehozásához egy bemeneti fájlban (másnéven forrásfájlban) kell azt szöveges formában leírni. „Fordítás” a neve annak a folyamatnak, melynek során egy LilyPond formátumú forrásfájlból egy nyomtatható kotta és (szabadon választhatóan) egy meghallgatható MIDI fájl áll elő.

Első példánk megmutatja, hogy néz ki egy egyszerű bemenet. A LilyPond forrásfájlba ezt írva:

\version "2.23.82"
{
  c' e' g' e'
}

az alábbi eredményt kapjuk:

[image of music]

Figyelem: A LilyPondban a hangok és a dalszöveg köré mindig { kapcsos zárójeleket } kell írni. A kapcsos zárójeleket legtöbbször szóközzel vesszük körül, hacsak a sor elején vagy végén nem állnak, hogy környezetükkel ne folyjanak egybe, így kétértelműséget okozván. A tankönyv példáiban olykor a rövidség kedvéért elhagyjuk a kapcsos zárójeleket, de a forrásfájlokban nem szabad elfelejteni kitenni őket! A Hogyan olvassuk a dokumentációt? c. fejezetben olvasható több információ a tankönyv példáiról és megjelenítésük módjáról.

Továbbá a LilyPond bemenete érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére: { c d e } érvényes bemenet; { C D E } hibát eredményez.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).