LilyPond — Utilització

Aquest fitxer explica com executar els programes que es distribueixen amb el LilyPond versió 2.25.17. A més a més suggereix certes “bones pràctiques” per a una utilització eficient.

Per a més informació sobre la forma en la qual aquest manual es relaciona amb la resta de la documentació, o per llegir aquest manual en altres formats, consulteu Manuals.

Si us falta algun manual, trobareu tota la documentació a https://lilypond.org/.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).