3.5 Extensions de noms de fitxer

Podeu fer servir qualsevol extensió per al nom del fitxer d’entrada, però si no useu l’extensió recomanada per a un format en particular, haureu d’especificar manualment el format de sortida; per veure més detalls, consulteu Invocació lilypond-book. En cas contrari, lilypond-book selecciona automàticament el format de sortida basant-se en l’extensió del nom del fitxer d’entrada.

extensióformat de sortida
.htmlHTML
.htmlyHTML
.itelyTexinfo
.latexLaTeX
.lytexLaTeX
.lyxmlDocBook
.telyTexinfo
.texLaTeX
.texiTexinfo
.texinfoTexinfo
.xmlHTML

Si useu la mateixa extensió per al fitxer d’entrada que la que usa el lilypond-book per al fitxer de sortida, i si el fitxer d’entrada està al mateix directori que el directori de treball de lilypond-book, heu d’usar l’opció --output perquè funcioni lilypond-book, atès que en cas contrari s’emetrà un missatge d’error com per exemple “La sortida sobreescriurà el fitxer d’entrada”.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.15 (branca de desenvolupament).