2.6.3 Instruments de vent fusta

Aquesta secció estudia la notació específica per a instruments de vent fusta.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).