5.5.2 Agrupació vertical d’objectes gràfics

Els grobs (objectes gràfics) VerticalAlignment i VerticalAxisGroup treballen de manera coordinada. VerticalAxisGroup agrupa diversos grobs com Staff, Lyrics, etc. Després, VerticalAlignment alinea els diferents grobs agrupats prèviament per VerticalAxisGroup. Normalment sols existeix un VerticalAlignment per cada partitura, però cada Staff, Lyrics, etc. té el seu propi VerticalAxisGroup.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).