3.5.5 Ús dels instruments MIDI

Els instruments MIDI s’estableixen usant la propietat midiInstrument dins d’un context Staff.

\score {
 \new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "glockenspiel"
  … music …
 }
 \midi { }
}

o

\score {
 \new Staff \with {midiInstrument = "cello"} {
  … music …
 }
 \midi { }
}

Si l’instrument escollit no coincideix exactament amb un dels instruments de la llista de la secció ‘instruments MIDI’, s’usarà l’instrument Piano de cua ("acoustic grand"). Vegeu Instruments MIDI.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Altres fonts d'informació.

Referència de la notació: Instruments MIDI, Disposició de la partitura.

Fitxers instal·lats: ‘scm/midi.scm’.

Advertiments i problemes coneguts

Els instruments de percussió la notació del qual està en un context DrumStaff es trobaran a la sortida, correctament, sobre el canal MIDI número 10, però certs instruments de percussió afinada com el xilòfon, el vibràfon o els timbals, es tracten com instruments “normals”, de forma que la música d’aquests instruments s’ha d’introduir en un context Staff (no DrumStaff) per obtenir una sortida MIDI correcta. Hi ha una llista completa d’entrades dels sets de percussió del canal 10 al fitxer ‘scm/midi.scm’. Vegeu Altres fonts d'informació.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).