1.6 Notació dels pentagrames

[image of music]

Aquesta secció explica com infliur sobre l’aparença dels pentagrames, com imprimir partitures amb més d’un pentagrama i com afegir indicacions de temps i notes guia als pentagrames.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).