2.4.3 Banjo


Tabulatures de banjo

El LilyPond permet el banjo de cinc cordes d’una manera bàsica. Quan feu tabulatures per a banjo de cinc cordes, utilitzeu la funció de format de tabulatura de banjo per obtenir els números correctes dels trasts per a la cinquena corda:

music = {
 g8 d' g'\5 a b g e d' |
 g4 d''8\5 b' a'\2 g'\5 e'\2 d' |
 g4
}

<<
 \new Staff \with { \omit StringNumber }
 { \clef "treble_8" \music }
 \new TabStaff \with {
  tablatureFormat = #fret-number-tablature-format-banjo
  stringTunings = #banjo-open-g-tuning
 }
 { \music }
>>

[image of music]

Ja hi ha predefinides diverses afinacions comunes per al banjo de cinc cordes: banjo-c-tuning (sol-Do-Sol-Si-Re), banjo-modal-tuning (sol-Re-Sol-Do-Re), banjo-open-d-tuning (Re Mayor al aire, la-Re-Fa#-La-Re) y banjo-open-dm-tuning (Re menor al aire, la-Re-Fa-La-Re).

Aquestes afinacions es poden convertir a afinacions per a banjo de quatre cordes utilitzant la funció four-string-banjo:

\set TabStaff.stringTunings = #(four-string-banjo banjo-c-tuning)

Vegeu també

Fitxers d’inici: ‘ly/string-tunings-init.ly

Fragments de codi: Fretted strings.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.10 (branca de desenvolupament).