LilyPond: notació musical per a tots


LilyPond

El LilyPond és un programa de gravat musical (tipografia musical o edició de partitures), consagrat a la producció de partitures de la qualitat més alta possible. Introdueix l’estètica de la música gravada de la forma tradicional a les partitures impreses mitjançant l’ordinador. LilyPond és programari lliure i forma part del Projecte GNU.

Podeu llegir més a la nostra Introducció.

La bellesa de les partitures

El LilyPond és una eina poderosa i flexible per a l’edició de tota classe de partitures, ja siguin clàssiques (com l’exemple que de J.S. Bach que apareix a dalt) o de notació complexa, música antiga, música moderna, tabulatures, música vocal, fulls guia d’acords (lead sheets), materials didàctics, grans projectes orquestrals, sortida personalitzada o fins i tot gràfics de Schenker.

Admireu la nostra galeria de Exemples i inspireu-vos”


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional