3.1.3 Overbindingen en legatobogen

Overbindingen

Terminologie: tie.

Een overbinding maak je door het toevoegen van een tilde ~ aan de eerste noot die overgebonden wordt.

\relative { g'4~ 4 c2~ | 4~ 8 a~ 2 | }

[image of music]

Legatobogen

Terminologie: slur.

Een legatoboog is een kromme, getrokken over een aantal noten. De beginnoot en eindnoot worden gemarkeerd met respectievelijk ( en ).

\relative { d''4( c16) cis( d e c cis d) e( d4) }

[image of music]

Fraseringsbogen

Terminologie: slur, phrasing.

Bogen die langere frasering aangeven kunnen worden ingevoerd met \( en \). Je een legatoboog een een fraseringsboog tegelijkertijd gebruiken, maar je kunt geen gelijktijdige legatobogen of gelijktijdige fraseringsbogen gebruiken.

\relative { g'4\( g8( a) b( c) b4\) }

[image of music]


Waarschuwingen: legatobogen versus overbindingen

Terminologie: articulation, slur, tie.

Een legatoboog ziet er net zo uit als een overbinding, maar heeft een andere betekenis. Een overbinding maakt de eerste noot gewoon langer, en kan alleen gebruikt worden tussen twee noten van dezelfde toonhoogte. Legatobogen geven de speelwijze of articulatie van noten aan, en kunnen worden gebruikt over grotere nootgroepen. Legatobogen en overbindingen kunnen worden genest.

\relative { c''4(~ c8 d~ 4 e) }

[image of music]

Zie ook

Notatiehandleiding: Ties, Slurs, Phrasing slurs.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).