3.1.3 Ívek


Átkötés

Fogalomtár: tie.

Átkötött hangot úgy kaphatunk, hogy a hang után egy ~ karaktert írunk.

g4~ g c2~ | c4~ c8 a~ a2 |

[image of music]

When the pitch does not change, as is always the case with tied notes, subsequent pitches may be omitted, specifying just the bare duration:

g4~ 4 c2~ | 4~ 8 a~ 2 |

[image of music]

This shorthand may be useful in other places where the rhythm changes with an unchanging pitch, but remember that a bare pitch followed by a space and a bare duration will be interpreted as a single note. In other words, c4 a 8 8 would be interpreted as c4 a8 a8, not as c4 a4 a8 a8. Write instead c4 a4 8 8 .


Kötőív

Fogalomtár: slur.

A kötőív egy dallamot összefogó ív. Kezdőhangja után (, záróhangja után ) írandó.

d4( c16) cis( d e c cis d) e( d4)

[image of music]


Frazeálóív

Fogalomtár: slur, phrasing.

A frázisokat jelölő ívek elejét és végét a \( és \) jelek határozzák meg. Szerepelhet egyszerre kötőív és frazeálóív, de egyszerre két kötőív vagy két frazeálóív nem.

g4\( g8( a) b( c) b4\)

[image of music]Figyelmeztetés az átkötés és kötőív viszonyával kapcsolatban

Fogalomtár: articulation, slur, tie.

A kötőív kinézetre hasonlít az átkötéshez, de más a jelentése. Az átkötés egy hang hosszát toldja meg a következő, ugyanolyan magasságú hangéval. A kötőív egy dallam artikulációját határozza meg, és több hangot átívelhet. Természetesen egy kötőíven belül lehetnek átkötött hangok.

c4~( c8 d~ 4 e)

[image of music]

Lásd még

A kottaírás kézikönyve: Ties, Slurs, Phrasing slurs.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).