Soffitta

Annunci

Annunci e notizie ordinati per versione: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.2, v1.0, v0.1

Elenco descrittivo dei cambiamenti per ogni versione: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8, v1.6, v1.4, v1.2

Grazie

Grazie a sviluppatori, collaboratori, cacciatori di bug e a chi ci ha dato preziosi suggerimenti v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8

Lista dei cambiamenti

Lista dei cambiamenti apportati da ciascun sviluppatore in ogni versione: v2.10, v2.3, v2.1, v1.5 (1), v1.5 (2), v1.4, v1.3, v1.2, v1.1, v1.0, v0.1, v0.0