Desenvolupament

Materials de desenvolupament per al LilyPond 2.25.18

Nota: Aquestes són les versionns inestables de desenvolupment. Si teniu el més lleuger dubte en torn a com usar o instal·lar el LilyPond, us comminem a utilitzar la descàrrega estable, i llegeixi els manuals estables.

Números de versió

Hi ha dos conjunts de llançaments per al LilyPond: llançaments estables, i llançament inestables de desenvolupament. Les versions estables tenen un número de versió ‘menor’ parell (per exemple 2.8, 2.10, 2.12). Les versions de desenvolupament tenen un número ‘menor’ de versió imparell (per exemple 2.7, 2.9, 2.11).

Descàrrega

Les instruccions de Git i per a la compilació estan a la Guia del Col·laborador.

Dipòsit Git del LilyPond

En general els redactors de la documentació i els pilots de proves voldran descarregar l’últim fitxer binari:

GNU/Linux x86_64: LilyPond 2.25.18

macOS arm64: LilyPond 2.25.18

macOS x86_64: LilyPond 2.25.18

Windows x86_64: LilyPond 2.25.18

Font: lilypond-2.25.18.tar.gz

Guia del col·laborador

El desenvolupament del LilyPond és un assumpte força complicat. El LilyPond és un projecte gran i (més o menys) estable. Per poder ajudar als nous col·laboradors, i per mantenir tot el sistema (més o menys) estable, hem escrit un manual per als col·laboradors.

Proves de regressió