2.1 Perquè canvia la sintaxi?

La sintaxi de l’entrada del LilyPond canvia de manera ocasional. A mesura que el propi LilyPond millora, la sintaxi (el llenguatge de l’entrada) es modifica en consonància. A vegades aquests canvis es fan per aconseguir que l’entrada sigui més fàcil de llegir i escriure, i d’altres vegades aquests canvis són per donar cabuda a noves funcionalitats del LilyPond.

Per exemple, se suposa que tots els noms de les propietats de \paper i de \layout estan escrits sota la norma primer-segon-tercer. Tot i així, a la versió 2.11.60, observem que la propietat printallheaders no seguia aquesta convenció. Hauríem de deixar-la tal com està (confonent als nous usuaris que han de tractar amb un format d’entrada inconsistent), o canviar-la (empipant als usuaris amb experiència que tenen partitures antigues)? En aquest cas, vam decidir canviar el nom a print-all-headers. Afortunadament, aquest canvi es pot automatitzar amb la nostra eina convert-ly.

Tanmateix, lamentablement convert-ly no pot tractar tots els canvis d’entrada. Per exemple, a la versió 2.4 i anteriors de LilyPond els accents i les lletres no angleses s’introdueixen utilitzant el LaTeX: per exemple No\"el (que significa ‘Nadal’ en francès). Al LilyPond 2.6 i següents el caràcter especial ë s’ha d’introduir directament al fitxer del LilyPond com un caràcter UTF-8. convert-ly no pot canviar tots els caràcters especials del LaTeX a caràcters de UTF-8: haureu d’actualitzar manualment els vostres fitxers del LilyPond antics.

Les regles de conversió de convert-ly funcionen usant correspondència i substitució de patrons de text enlloc d’una comprensió profunda de la sintaxi del LilyPond. Això té diverses conseqüències:


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).