5.4 Solució de problemes

Abans o després escriureu un fitxer que el LilyPond no podrà compilar. Els missatges que el LilyPond proporciona poden ajudar-vos a trobar l’error, però en molts casos haureu de portar endavant algun tipus d’investigació per determinar l’origen del problema. Les eines més poderoses per a aquest propòsit son el comentari d’una sola línia (indicat per %) i el comentari de bloc (indicat per %{…%}). Si no sabeu on és el problema, comenceu convertint seccions grans del fitxer d’entrada en un comentari. Després d’eliminar una secció convertint-la en un comentari, proveu a compilar un fitxer un altre cop. Si funciona, aleshores el problema hauria d’estar a la porció que havíeu eliminat. Si no funciona, continueu eliminant material (transformant-lo en comentaris) fins que tingueu quelcom que funcioni.

En un cas extrem podríeu acabat amb sols

\score {
 <<
  % \melodia
  % \armonia
  % \baix
 >>
 \layout{}
}

(en altres paraules: un fitxer sense música)

Si passa això, no abandoneu. Traieu el comentari d’una secció petita – diguem-ne la part del baix – i observeu si funciona. Si no és així, transformeu en comentaris tota la música del baix (però deixeu el \baix de la secció \score no comentat.

bajo = \relative {
%{
 c'4 c c c
 d d d d
%}
}

Ara comenceu poc a poc traient comentaris a cada cop més fraccions de la part del baix fins que trobeu la línia del problema.

Una altra tècnica de depuració molt útil és la construcció de Exemples mínims.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).