4.2 Text editor support

There is support for different text editors for LilyPond.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).