5.3 Projectes grans

En treballar en projectes grans es fa essencial tenir una estructura clara als fitxers dels LilyPond:

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).