5.3 Projectes grans

En treballar en projectes grans es fa essencial tenir una estructura clara als fitxers dels LilyPond:


LilyPond — Utilització v2.25.8 (branca de desenvolupament).