2.2 Invocació de convert-ly

convert-ly utilitza el enunciats \version dels fitxers d’entrada per detectar el número de versió antic. En gairebé tots els casos, per actualitzar el fitxer d’entrada sols cal executar

convert-ly -e elmeufitxer.ly

dins del directori que conté el fitxer. Amb això s’actualitza elmeufitxer.ly in situ i es preserva el fitxer original elmeufitxer.ly~.

Nota: convert-ly sempre converteix fins l’últim canvi de sintaxi que és capaç de gestionar. Això significa que el número de \version que apareix al fitxer convertit sol ser inferior al número de versió del propi programa convert-ly.

Per convertir d’un cop tots els fitxers d’entrada que hi ha a un directori, useu

convert-ly -e *.ly

De forma alternativa, si volem especificar un nom diferent per al fitxer actualitzar, preservant el fitxer original amb el mateix nom, feu

convert-ly elmeufitxer.ly > elmeunoufitxer.ly

El programa imprimeix una relació dels números de versió per als que s’han fet conversions. Si no s’imprimeix cap número de versió, el fitxer ja està actualitzat.

Els usuaris del MacOS X poden executar aquesta instrucció sota el menú Compilar > Actualitzar sintaxi.

Els usuaris del Windows han d’introduir aquesta instrucció a una nova ventana del terminal del sistema, que es troba en general sota Inici > Accessoris > Símbol del sistema.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).