3.2 Integració de música i text

Aquí explicarem com integrar el LilyPond amb alguns altres formats de sortida.


LilyPond — Utilització v2.25.8 (branca de desenvolupament).