1.3 Missatges d’error

Poden aparèixer diferents missatges d’error en compilar un fitxer:

Advertiment

Alguna cosa té un aspecte sospitós. Si estem demanant quelcom fora del comú, entendrem el missatge i podrem ignorar-lo. Tot i així, els advertiments solen indicar que alguna cosa va mal amb el fitxer d’entrada.

Error

És clar que alguna cosa va malament. El pas actual del processament (anàlisi, interpretació o format visual) es donarà per acabat, però el pas següent se saltarà.

Error fatal

És clar que alguna cosa va malament, i el LilyPond no pot continuar. Poques vegades passa això. La causa més freqüent són els tipus de lletra mal instal·lats.

Error del Scheme

Els errors que ocorren en executar el codi del Scheme s’intercepten per part de l’intèrpret del Scheme. Si s’està executant amb les opcions -V o --verbose (detallat) aleshores s’imprimeix una traça de crides de la funció ofensiva.

Error de programació

Hi ha hagut algun tipus d’inconsistència interna. Aquests missatges d’error estan orientats a ajudar als programadors i als depuradors. Normalment es poden ignorar. En ocasions apareixen en quantitats tan grans que poden entorpir la visió d’altres missatges de sortida.

Abort (bolcat de core)

Això senyala un error de programació seriós que ha causat la interrupció abrupta del programa. Aquests errors es consideren crítics. Si es topa amb un, envieu un informe de fallada.

Si els errors i advertiments es poden lligar a un punt del fitxer d’entrada, els missatges tenen la forma següent:

fitxer:línia:columna: missatge
línia d'entrada problemàtica

S’insereix un salt de línia a la línia problemàtica per indicar la columna on es va trobar l’error. Per exemple,

prova.ly:2:19: error: no és una duració: 5
  { c'4 e'
           5 g' }

Aquestes posicions són la millor suposició del LilyPond sobre on s’ha produït el missatge d’error, però (per la seva pròpia naturalesa) els advertiment i errors es produeixen quan passa quelcom inesperat. Si no veieu un error a la línia que s’indica del fitxer d’entrada, intenteu comprovar una o dues línies per sobre de la posició indicada.

S’ofereix més informació sobre els errors a la secció Errors comuns.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).