3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes

Terminologie: lyrics.

Hier is het begin van de melodie van een slaapliedje, Girls and boys come out to play:

\relative {
 \key g \major
 \time 6/8
 d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
}

[image of music]

De liedteksten kunnen op deze noten worden gezet, door beiden te combineren met het \addlyrics-sleutelwoord. Liedteksten worden ingevoerd door de lettergrepen van elkaar te scheiden met een spatie.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
 }
>>

[image of music]

Nota bene : Het is van essentiëel belang dat de laatste lettergreep van de afsluitende accolade gescheiden wordt door een spatie of nieuwe regel, anders wordt aangenomen dat de accolade nog deel uitmaakt van die lettergreep, wat een obscure foutmelding oplevert, zie in ../ly/init.ly Apparent error in ../ly/init.ly.

Merk de hoekige haken << ... >> op die om het hele stuk heen staan en aangeven dat de muziek en de woorden tegelijk klinken.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).