3.3.1 Egyszerű dalok kottázása

Fogalomtár: lyrics.

Egy angol gyermekdal, a Girls and boys come out to play így kezdődik:

\relative {
 \key g \major
 \time 6/8
 d''4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
}

[image of music]

Dalszöveget legegyszerűbben úgy lehet hozzáadni a dallamhoz, hogy a dallam után írjuk az \addlyrics parancsot, majd a dalszöveget. Minden szótagot szóközzel kell elválasztani.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come out to play,
 }
>>

[image of music]

Mind a dallamot, mind a dalszöveget kapcsos zárójelbe kell tenni, az egész dalt pedig << ... >> közé, mivel a zene és a szöveg egyszerre kezdődik.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).