3.3.1 Zápis jednoduchých písní

Slovníček: lyrics.

Zde je začátek jednoduché dětské písně, Dívky a chlapci jdou ven, aby si hráli:

\relative {
 \key g \major
 \time 6/8
 d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
}

[image of music]

K těmto notám je možné přidat text tím, že obojí je spojeno příkazem \addlyrics. Text se zadá tak, že každá slabika je oddělena prázdným znakem.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
 }
 \addlyrics {
  Dívky a chlapci jdou | ven, aby si hráli,
 }
>>

[image of music]

Pozor: Je velmi důležité, aby byla poslední slabika oddělena prázdným znakem nebo novým řádkem od uzavírajících složených závorek. Pokud to tak uděláno není, je závorka vykládána jako část slabiky, což vede k zvláštní chybě. Podívejte se také na Apparent error in ../ly/init.ly.

Jak noty tak také text jsou pokaždé orámovány složenými závorkami a celý výraz je umístěn mezi << ... >>. Tím se zaručuje, že text a noty jsou zapsány současně.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).