3.3.3 Liedteksten bij meerdere notenbalken

De eenvoudige aanpak met \addlyrics kan gebruikt worden voor het plaatsen van liedteksten onder meer dan een notenbalk. Hier is een voorbeeld uit Handels Judas Maccabæus:

<<
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  c''8 | c8([ bes]) a a([ g]) f | f'4. b, | c4.~ 4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- | dorn, __
 }
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  r8 | r4. r4 c'8 | a'8([ g]) f f([ e]) d | e8([ d]) c bes'4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
 }
>>

[image of music]

Partituren die ingewikkelder zijn dan dit eenvoudige voorbeeld kun je beter maken door het uit elkaar trekken van de score structuur en de noten en liedteksten door het gebruik van variabelen. Dit wordt behandeld in Stukken organiseren met variabelen.

Zie ook

Notatiehandleiding: Vocal music.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.24.3 (stabiele tak).