3.3.3 Text pro více osnov

Lze použít jednoduché řešení s \addlyrics, aby byl text zapsán v jedné nebo ve více notových osnovách. Zde je příklad z Händelova díla Judas Maccabeus:

<<
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  c''8 | c8([ bes]) a a([ g]) f | f'4. b, | c4.~ 4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- | dorn, __
 }
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  r8 | r4. r4 c'8 | a'8([ g]) f f([ e]) d | e8([ d]) c bes'4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
 }
>>

[image of music]

Ale notové zápisy, jež jsou složitější, než je tento příklad, se lépe zapisují tak, že se stavba osnov oddělí od not a textu zpěvu pomocí proměnných. Používání proměnných se vysvětluje v části Pořádání děl pomocí proměnných.

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Notový zápis zpěvu.


LilyPond – Learning Manual v2.24.3 (Stálá větev).