Gebruik

Gebruikshandleiding

Deze handleiding laat zien hoe de programma’s moeten worden uitgevoerd, hoe LilyPond-notatie kan worden gecombineerd en geïntegreerd met andere programma’s, en geeft “goede gebruiken” voor een efficiënt gebruik. Dit is aanbevolen lectuur indien je een groot project wilt beginnen.

Read it

  • Gebruik (split HTML) - the manual is split between many HTML pages.
      (small download for each page)
  • Gebruik (big HTML) - read this manual as one huge HTML page.
      (large single download)
  • usage.pdf - download as a PDF file.
      (large single download, 520K)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional