4.2.3 Szólamok és vokális zene

A vokális zene speciális nehézséget jelent: két kifejezést kell egyesíteni – hangokat és a szöveget.

Korábban már találkoztunk a \addlyrics{} paranccsal, ami az egyszerű kottákhoz elegendő. Azonban ez a módszer eléggé korlátolt. Bonyolultabb zene esetén, muszáj bevezetni a Lyrics környezetet a \new Lyrics paranccsal és közvetlenül összekötni a dalszöveget a hangjegyekkel. A \lyricsto{} parancs használatával hozzárendelhetjük a szöveget a megfelelő szólamhoz.

<<
 \new Voice = "one" \relative {
  \autoBeamOff
  \time 2/4
  c''4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
 }
 \new Lyrics \lyricsto "one" {
  No more let sins and sor -- rows grow.
 }
>>

[image of music]

Megjegyzés: a dalszövegnek egy Voice környezethez kell kapcsolódnia, nem Staff környezethez. Ez egy olyan eset, amikor muszáj közvetlenül készíteni Staff és Voice környezetet is.

Az automatikus gerendázás -, amit a LilyPond használ - jól működik a hangszeres zenére, de nem túl jó a dalszövegek esetén, amikor előfordul, hogy nincs is szükség gerendákra vagy ha épp melizmát jeleznénk a dalszövegben. A fenti példában az \autoBeamOff paranccsal kikapcsoltuk az automatikus gerendázást.

A korábbi Judas Maccabæus példát használva nézzünk meg egy rugalmasabb módszert. Először írjuk újra változók használatával, így a zene és a dalszöveg a kotta struktúrájától különválik. Vezessünk be egy kottasorcsoportot, mely kórusszólamokat fog össze (ChoirStaff). A dalszöveget magát egy \lyricmode paranccsal vezetjük be, ezzel biztosítva, hogy dalszövegként és ne zeneként legyen értelmezve.

global = { \time 6/8 \partial 8 \key f \major}
SopOneMusic = \relative {
 c''8 | c([ bes)] a a([ g)] f | f'4. b, | c4.~ 4 | }
SopTwoMusic = \relative {
 r8 | r4. r4 c'8 | a'([ g)] f f([ e)] d | e([ d)] c bes' | }
SopOneLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn, __ | }
SopTwoLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn, | }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopOne" {
    \global
    \SopOneMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopOne" {
    \SopOneLyrics
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopTwo" {
    \global
    \SopTwoMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopTwo" {
    \SopTwoLyrics
   }
  >>
 >>
}

[image of music]

Ilyen az alapvető felépítése, struktúrája minden vokális zenének. Olykor több kottasor szükséges vagy több szólam van egy-egy kottasorban, esetleg több versszakból áll a dalszöveg. A változók, amik a zenét tartalmazzák, könnyen külön fájlokba is rendezhetők, ha túl hosszúak lennének.

Itt egy példa egy egyházi ének első sorára, aminek négy verszaka van, és négyszólamú kórusra íródott. Ebben az esetben a szavak mind a négy szólamra azonosak. Figyeljük meg, hogyan használjuk a változókat arra, hogy különválasszuk a kottát és a szavakat a kotta felépítésétől. Figyeljük meg, hogy a ‘TimeKey’ nevű változó számos parancsot tartalmaz, melyet mindkét kottasorban felhasználunk! Más példákban ez a közös változó gyakran ‘global’ néven szerepel.

TimeKey = { \time 4/4 \partial 4 \key c \major}
SopMusic  = \relative { c'4 | e4. e8 g4 g | a a g | }
AltoMusic = \relative { c'4 | c4. c8 e4 e | f f e | }
TenorMusic = \relative { e4 | g4. g8 c4. b8 | a8 b c d e4 | }
BassMusic = \relative { c4 | c4. c8 c4 c | f8 g a b c4 | }
VerseOne  = \lyricmode {
 E -- | ter -- nal fa -- ther, | strong to save, | }
VerseTwo  = \lyricmode {
 O | Christ, whose voice the | wa -- ters heard, | }
VerseThree = \lyricmode {
 O | Ho -- ly Spi -- rit, | who didst brood | }
VerseFour = \lyricmode {
 O | Tri -- ni -- ty of | love and pow'r | }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \clef "treble"
   \new Voice = "Sop" { \voiceOne \TimeKey \SopMusic }
   \new Voice = "Alto" { \voiceTwo \AltoMusic }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseOne  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseTwo  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseThree }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseFour }
  >>
  \new Staff <<
   \clef "bass"
   \new Voice = "Tenor" { \voiceOne \TimeKey \TenorMusic }
   \new Voice = "Bass" { \voiceTwo \BassMusic }
  >>
 >>
}

[image of music]

A példát azzal fejezzük be, hogy megmutatjuk hogyan lehet egy olyan versszakot, ami kétféle refrénnel folytatódik, két ötvonalas kottában leírni. Az egymást követő (szekvenciális) és egyidejű (szimultán) részek leírása egy kottán belül elég trükkös, úgyhogy a magyarázatot óvatosan kövessük!

Kezdjük egy score blokkal, ami tartalmaz egy ChoirStaff-ot, úgy beágyazva, ahogy szeretnénk, hogy látszódjon a kórusrész kezdetén. Alapesetben szükség lenne hegyes zárójelekre ( << és >> ) a \new ChoirStaff után, hogy minden kottasor párhuzamos legyen, de most itt el szeretnénk kerülni a párhuzamosságot a szóló résznél, ezért zárójeleket használunk - bár a hegyes zárójelek nem árthatnak. A ChoirStaff-on belül először szerepeljen az a kottasor, ami a versszakot tartalmazni fogja. Hangokat és dalszöveget kell párhuzamosan tartalmaznia, tehát szükség lesz hegyes zárójelre a \new Voice és \new Lyrics esetén, hogy egy időben kezdődjenek:

versszakhangok = \relative {
 \clef "treble"
 \key g \major
 \time 3/4
 g' g g | b b b |
}

szoveg = \lyricmode {
 One two three four five six
}
\score {
 \new ChoirStaff {
 \new Staff <<
  \new Voice = "versszak" {
   \versszakhangok \break
  }
  \new Lyrics \lyricsto "versszak" {
   \szoveg
  }
 >>
 }
}

[image of music]

Ezzel kész a verssor.

Folytatni szeretnénk a refrenA-val ugyanabban az ötvonalas kottában, míg a második ötvonal ezzel párhuzamosan lenne a refrenB-nek, tehát ez egy párhuzamos rész, ami rögtön a \break után jön a "versszak" nevű szólamban. Igen, a a "versszak" nevű szólamon belül! Íme a párhuzamos rész. Több kottasort írhatunk hasonló módon.

<<
 \refrenhangokA
 \new Lyrics \lyricsto versszak {
  \refrenszovegA
 }
 \new Staff <<
  \new Voice = "refrenB" {
   \refrenhangokB
  }
  \new Lyrics \lyricsto "refrenB" {
   \refrenszovegB
  }
 >>
>>

Itt a végső eredmény két kottasorral a kórusban, mutatva a verse Voice-on belül pozicionált párhuzamos részt:

versszakhangok = \relative {
 \clef "treble"
 \key g \major
 \time 3/4
 g' g g | b b b |
}
refrenhangokA = \relative {
 \time 2/4
 c'' c | g g \bar "|."
}
refrenhangokB = \relative {
 \clef "bass"
 \key g \major
 c e | d d |
}
szoveg = \lyricmode {
 One two three four five six
}
refrenszovegA = \lyricmode {
 la la la la
}
refrenszovegB = \lyricmode {
 dum dum dum dum
}
\score {
 \new ChoirStaff {
  \new Staff <<
   \new Voice = "versszak" {
    \versszakhangok \break
    <<
     \refrenhangokA
     \new Lyrics \lyricsto "versszak" {
      \refrenszovegA
     }
     \new Staff <<
      \new Voice = "refrenB" {
       \refrenhangokB
      }
      \new Lyrics \lyricsto "refrenB" {
       \refrenszovegB
      }
     >>
    >>
   }
   \new Lyrics \lyricsto "versszak" {
    \szoveg
   }
  >>
 }
}

[image of music]

Habár ez egy érdekes és hasznos példa arra, hogy megértsük, hogyan működnek az egymásutáni és egyidejű blokkok, gyakorlatban valószínűleg a többség ezt két \score blokként írná meg egy implicit \book blokkon belül, valahogy így:

versenotes = \relative {
 \clef "treble"
 \key g \major
 \time 3/4
 g' g g | b b b |
}
refrainnotesA = \relative {
 \time 2/4
 c'' c | g g \bar "|."
}
refrainnotesB = \relative {
 \clef "bass"
 \key g \major
 c e | d d |
}
versewords = \lyricmode {
 One two three four five six
}
refrainwordsA = \lyricmode {
 la la la la
}
refrainwordsB = \lyricmode {
 dum dum dum dum
}
\score {
 \new Staff <<
  \new Voice = "verse" {
   \versenotes
  }
  \new Lyrics \lyricsto "verse" {
   \versewords
  }
 >>
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "refrainA" {
    \refrainnotesA
   }
   \new Lyrics \lyricsto "refrainA" {
    \refrainwordsA
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "refrainB" {
    \refrainnotesB
   }
   \new Lyrics \lyricsto "refrainB" {
    \refrainwordsB
   }
  >>
 >>
}

[image of music]

Lásd még

A kottaírás kézikönyve: Vocal music.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).