3.1 Egyszólamú lejegyzés

Ebben a szakaszban bemutatjuk a kotta gyakori elemeit, egyelőre egy szólamnál maradva.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).