2.1 Egyszólamú lejegyzés

Ebben a szakaszban bemutatjuk a kotta gyakori elemeit, egyelőre egy szólamnál maradva.


LilyPond — Tankönyv v2.23.3 (development-branch).