3.1 Notació en un sol pentagrama

Aquesta secció presenta la notació comú que s’utilitza per a música a una veu sobre un pentagrama únic.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).