2.4.1 Weggelaten materiaal

LilyPond-invoer moet tussen { }-tekens of ‘relative c'' { … }’ staan, zoals we gezien hebben in Werken met invoerbestanden. Vanaf nu zullen we dit weglaten uit de meeste voorbeelden in de handleiding. Als je die voorbeelden wilt gebruiken, kun je you de getoonde invoer kopiëren en plakken, maar je moet zelf wel ‘relative c'' { … }’ toevoegen, dus:

\relative c'' {
  …plak hier het voorbeeld…
}

Waarom laten we die accolades weg? De meeste voorbeelden in deze handleiding kunnen midden in een langer stuk muziek worden ingevoegd. Bij zulke voorbeelden is het onzinnig om ‘relative c'' { … }’ toe te voegen – je moet een \relative niet binnen een ander \relative zetten! Als we ‘relative c'' { … }’ om elk voorbeeld heen zouden zetten, zou je een klein documentatievoorbeeld niet zomaar kunnen kopiëren en in een langer stuk kunnen plakken. De meeste mensen willen materiaal toevoegen aan een bestaand stuk, dus zorgen we dat de handleiding daarvoor het meest geschikt is.

Verder moet elk LilyPond-bestand eigenlijk ook een \version-uitdrukking hebben. Omdat de voorbeelden in de handleidingen fragmenten zijn, en geen volledige bestanden, wordt de \version-uitdrukking weggelaten. Maar je zou er een gewoonte van moeten maken ze in je bestanden op te nemen.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).