2.4.1 Kapcsos zárójelek elhagyása

A LilyPond bemenete vagy { } jelek között, vagy pedig egy ‘relative { … }’ blokkban kell, hogy álljon, ahogy azt a A bemeneti fájlok jellemzői c. fejezetben láttuk. A tankönyv további részében a legtöbb példában ezt elhagyjuk. A példák kipróbálásához a kimenet kimásolható és beilleszthető, de mindig köré kell rakni a { } blokkot, ha nem szerepel benne:

{
   …a példa ide kerül…
}

Emellett ne felejtsük el, hogy minden LilyPond fájlban fel kell tüntetni a \versionszámot is. Mivel a kézikönyv példái csak kódrészletek, nem fájlok, nem tartalmazzák a \versionszámot, de mi ne feledkezzünk el feltüntetni a fájlok elején.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).