3.1.1 Ütemvonalak és ütemek ellenőrzése


Ütemvonalak

A normál (egyszeres) ütemvonalak automatikusan a kottába kerülnek, nem szükséges kézzel szerkeszteni őket. Más típusú ütemvonalakat a \bar parancs segítségével jeleníthetünk meg, például a \bar "||" dupla ütemvonalat jelöl, vagy a \bar "|." záró ütemvonalat. Az ütemvonalak teljes listája megtalálható a Bar lines fejezetben.

g1 e1 \bar "||" c2. c'4 \bar "|."

[image of music]


Ütemek ellenőrzése

Habár nem kötelező, de hasznos, ha jelezzük az ütemek határát a bemeneti fájlokban. Ezt az ütem szimbólumával, a | segítségével tehetjük meg. A program képes az ütemeket ellenőrizni, annak megfelelően, hogy az ütemek megfelelő hosszúságúak-e. Az ütemvonalak rögzítése emellett segíti a bemeneti fájlunk könnyebb olvashatóságát, hiszen átláthatóbbá, rendezettebbé teszi azt.

\relative {
  g'1 | e1 | c2. c' | g4 c g e | c4 r r2 |
}

[image of music]

Ha lefordítjuk a fenti LilyPond fájlt, az alábbi figyelmeztetést fogjuk látni:

warning: barcheck failed at: 1/2
 g1 | e1 | c2. c'
                  | g4 c g e | c4 r r2 |

Bár a hiányzó időtartam ezen egyszerű példánál a zenei kimenetből egyértelműen látszik, a figyelmeztető üzenet célravezetően hívja fel a figyelmet a hiányzó 4-re a 3. ütemben.

Lásd még

A kottaírás kézikönyve: Bar and bar number checks.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).