3.1.4 Artikuláció és dinamika


Artikuláció

Fogalomtár: articulation.

Egy hang artikulációját egy gondolatjel (-) után írt megfelelő karakterrel lehet jelezni, pl. a staccatóhoz -. írandó a hang után:

c4-^ c-+ c-- c-!
c4-> c-. c2-_

[image of music]


Ujjrend

Fogalomtár: fingering.

Hasonlóan az artikulációhoz, az ujjrend a hang után írt gondolatjellel (-) és számmal jelezhető:

c-3 e-5 b-2 a-1

[image of music]

Az artikulációs jelzések és ujjrendek automatikusan a hang helyes oldalára kerülnek, de ez felülírható, ha a gondolatjelet (-) kicseréljük ^ vagy _ karakterre, ami azt jelenti, hogy a jelzés az előbbi esetben mindig a hang felett, ill. az utóbbi esetben mindig a hang alatt fog elhelyezkedni. Egy hangon több artikulációs jel is lehet. Mindazonáltal a legtöbb esetben legjobb, ha a LilyPond határozza meg, melyik oldalra kerüljenek a jelzések.

c4_-^1 d^. f^4_2-> e^-_+

[image of music]


Dinamika

Fogalomtár: dynamics, crescendo, decrescendo.

Dinamikai jelzések kottába írásához a megfelelő rövidítést kell \ karakterrel együtt azon hang után írni, amelytől kezdve érvényes:

c\ff c\mf c\p c\pp

[image of music]

A crescendo és decrescendo a \<, ill. \> paranccsal kezdődik, és a következő dinamikai jelzésnél vagy a \! parancsnál fejeződik be:

c2\< c2\ff\> c2 c2\!

[image of music]

Lásd még

A kottaírás kézikönyve: Articulations and ornamentations, Fingering instructions, Dynamics.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).