3.1.4 Artikulační znaménka a hlasitost

Artikulační znaménka

Slovníček: articulation.

Běžná artikulační znaménka mohou být zadána pomocí doplnění minus (‚-‘) a odpovídajícího znaménka:

\relative {
  c''4-^ c-+ c-- c-!
  c4-> c-. c2-_
}

[image of music]

Prstoklad

Slovníček: fingering.

Stejným způsobem lze přidat označení prstokladu tím, že se po minus (‚-‘) zapíše číslo:

\relative { c''4-3 e-5 b-2 a-1 }

[image of music]

Artikulační znaménka a prstoklady jsou obvykle umísťovány automaticky, ale jejich místo lze zadat pomocí znaku ‚^‘ (nahoru) nebo ‚_‘ (dolů) namísto znaku minus. K jedné notě je možné připojit i více artikulačních znamének. Většinou ale najde LilyPond sám tu nejlepší možnost, jak se mají artikulační znaménka umístit.

\relative { c''4_-^1 d^. f^4_2-> e^-_+ }

[image of music]

Dynamika

Slovníček: dynamics, crescendo, decrescendo.

Dynamika (značky určující hlasitost) se do díla zadává tím, že se k notě připojují značky (s obráceným lomítkem):

\relative { c''4\ff c\mf c\p c\pp }

[image of music]

Crescendo a decrescendo začínají příkazem \< případně \>. Další absolutní značka určující hlasitost, například \f, (de)crescendo ukončuje. Může se přesně ukončit i příkazem \!.

\relative { c''4\< c\ff\> c c\! }

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Artikulační znaménka a ozdoby, Příkazy pro prstoklad, Dynamika.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).