Notový zápis

Doporučení k notovému zápisu

Tato kniha vysvětluje všechny příkazy LilyPondu, jimiž se vytváří notový zápis.

Pozor: Doporučení k notovému zápisu vychází z toho, že čtenář již zná základy LilyPondu, jak byly předvedeny v příručce k učení se. V některých případech by mělo být známo anglické hudební pojmosloví (podívejte se do slovníčku).

Čtěte


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional