Notació

Referència de la notació

Aquest llibre explica totes les instruccions del LilyPond que produeixen notació musical.

Nota: La Referència de la Notació suposa que el lector coneix el material bàsic que apareix al Manual d’Aprenentatge i té familiaritat amb els termes musicals anglesos que es presenten al Glossari Musical.

Léalo

  • Notació (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
      (una descàrrega petita per cada pàgina)
  • Notació (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
      (una sola descàrrega gran)
  • notation.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
      (una sola descàrrega gran, 7.0M)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional