3.1 Egy kottapéldákat tartalmazó dokumentum

Bizonyos dokumentumok kottapéldákat tartalmaznak. Ezek között vannak zenetudományi értekezések, énekeskönyvek, vagy ehhez hasonló kézikönyvek. Ezeket úgy is el lehet készíteni, hogy a szövegbe beillesztjük a kottaábrákat. Azonban ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes kottarészlet szedését külön elvégezni, a HTML, LaTeX, Texinfo és DocBook formátumú dokumentumok esetén mód nyílik ennek automatizálására.

Egy lilypond-book nevű parancsfájl a LilyPond nyelvén írt kódrészleteket szépen formázott kottapéldákká alakítja át. Íme egy rövid, magyarázatokkal ellátott LaTeX példa.

Bemenet

\documentclass[a4paper]{article}

\begin{document}

A \verb+lilypond-book+ segítségével feldolgozott dokumentumok
kottapéldákat tartalmazhatnak. Például:

\begin{lilypond}
\relative {
  c'2 e2 \tuplet 3/2 { f8 a b } a2 e4
}
\end{lilypond}

A beállításokat szögletes zárójelbe kell tenni:

\begin{lilypond}[fragment,quote,staffsize=26,verbatim]
  c'4 f16
\end{lilypond}

A nagyobb kottapéldákat ki lehet emelni külön fájlba, majd beilleszteni
őket a \verb+\lilypondfile+ paranccsal:

\lilypondfile[quote,noindent]{screech-and-boink.ly}

\end{document}

Feldolgozás

A fenti dokumentumot egy ‘lilybook.lytex’ nevű fájlba mentve futtassuk le a következő parancsokat:

lilypond-book --output=out --pdf lilybook.lytex
lilypond-book (GNU LilyPond) 2.24.3 
Reading lilybook.lytex...
...
Compiling lilybook.tex...
cd out
pdflatex lilybook
...
xpdf lilybook
(az xpdf helyére értelemszerűen tetszőleges PDF-nézegető
kerülhet)

A lilypond-book és a latex rengeteg ideiglenes fájlt hoznak létre. Annak érdekében, hogy ezek külön alkönyvtárba kerüljenek, a --output=alkönyvtár opciót kell megadni.

Lent látható a fenti LaTeX példa kimenete.1 Ezzel elsajátítottuk a lilypond-book használatának alapjait.

Kimenet

A lilypond-book segítségével feldolgozott dokumentumok kottapéldákat tartalmazhatnak. Például:

[image of music]

A beállításokat szögletes zárójelbe kell tenni:

c'4 f16

[image of music]

A nagyobb kottapéldákat ki lehet emelni külön fájlba, majd beilleszteni őket a \lilypondfile paranccsal:

[image of music]


Lábjegyzet

[1] Ezt a dokumentumot a Texinfo generálta, így apró eltérések lehetnek.


LilyPond — Használat v2.24.3 (stable-branch).