3.2.2 Meerdere notenbalken

LilyPond-invoerbestanden bestaan uit muziekuitdrukkingen, zoals we zagen in Muziekuitdrukkingen nader verklaard. Als de partituur begint met een simultane muziekuitdrukking, maakt LilyPond meerdere notenbalken. Echter, het is eenvoudiger te zien wat er gebeurt als we de notebalk expliciet creëren.

Om meer dan een één notenbalk te printen, wordt elk stuk muziek dat een op een notebalk hoort gemarkeerd door er \new Staff voor te zetten. Deze Staff-elementen worden dan gelijktijdig samengesteld met << en >>:

<<
  \new Staff { \clef "treble" c''4 }
  \new Staff { \clef "bass" c4 }
>>

[image of music]

Het commando \new opent een ‘notatiecontext.’ Een notatiecontext is een omgeving waarin muziekelementen (zoals noten of \clef-commando’s) worden geïnterpreteerd. Voor eenvoudige stukken worden zulke notatiecontexten automatisch aangemaakt. Voor ingewikkeldere stukken, is het beter om contexten expliciet aan te geven.

Er zijn verschillende soorten van contexten. Score, Staff, en Voice zorgen voor melodische notatie, terwijl Lyrics liedteksten zet en ChordNames accoordnamen print.

In syntaxtermen maakt het laten voorafgaan van Als je \new voor een muziekuitdrukking zet, maakt dat in syntaxtermen een grotere muziekuitdrukking. Dat lijkt op het minteken in de wiskunde. De formule (4+5) is een uitdrukking, dus -(4+5) is een grotere uitdrukking.

Maatsoorten die in één notenbalk worden ingevoerd, beïnvloeden standaard ook alle andere notenbalken. And de andere kant, de toonsoort van een notenbalk heeft geen invloed op andere notenbalken. Dit verschil in standaard gedrag is omdat partituren met transponerende instrumenten veel meer voorkomen dan polyritmische partituren.

<<
  \new Staff { \clef "treble" \key d \major \time 3/4 c''4 }
  \new Staff { \clef "bass" c4 }
>>

[image of music]


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).