3.2.2 Több kottasor

Ahogy azt az előző, A zenei kifejezés fogalma c. szakaszban láttuk, a LilyPond bemeneti fájljai zenei kifejezésekből épülnek fel, és ha egy párhuzamos kifejezés az első, akkor több kottasorból áll a mű. Jobban látható, hogy mi történik, ha világosan megmondjuk, mi szerepeljen külön kottasorban, és mi nem.

Egy kottasor kézzel történő létrehozásához a zenei kifejezés elé \new Staff parancsot kell írni. Az így kapott kottasorokat, ahogy már megszoktuk, a << és >> jelekkel kell összekombinálni:

\relative {
 <<
  \new Staff { \clef treble c''4 }
  \new Staff { \clef bass c,,4 }
 >>
}

[image of music]

A \new parancs egy új kontextus létrehozására szolgál. Egy kontextus egy zárt környezet, amely zenei eseményeket (pl. hangokat vagy a \clef paranccsal jelölt kulcsokat) tartalmaz. Egyszerűbb esetekben sok környezet automatikusan létrejön. Bonyolultabb műveknél érdemes ezeket a környezeteket kézzel létrehozni.

Sokfajta környezet létezik. Többek között a Score (kotta), Staff (kottasor) és Voice (szólam) környezetek tartalmazhatnak dallamokat, míg a Lyrics (dalszöveg) környezet dalszöveget tartalmazhat, a ChordNames (akkordnevek) környezet pedig akkordok neveit tartalmazhatja.

A nyelvtanban a \new parancs egy zenei kifejezés elé fűzve egy nagyobb zenei kifejezésnek számít. Bizonyos szempontból a negatív előjelre hasonlít a matematikában. A (4+5) képlet egy kifejezés, így a -(4+5) képlet egy nagyobb kifejezés.

Egy kottasorban elhelyezett ütemmutató minden más kottasorra is hat alapesetben. Ugyanakkor az egy kottasorban szereplő előjegyzés nem hat a többi kottasorra. Ez azért az alapértelmezett viselkedés, mert a transzponáló hangszereket tartalmozó és a politonális zene gyakoribb, mint a poliritmikus.

\relative {
 <<
  \new Staff { \clef "treble" \key d \major \time 3/4 c''4 }
  \new Staff { \clef "bass" c,,4 }
 >>
}

[image of music]


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).