Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Thu Jan 28 20:53:10 UTC 2021

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
127
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Tutorial
2536
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació corrent
4517
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11590
Walter Garcia-Fontesparcialment (96 %)parcialmentpre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16603
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
364
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1.1 Altures
5594
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.2 Duracions
7196
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.3 Expressions
1946
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.4 Repeticions
1316
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.5 Notes simultànies
3001
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpost-GDP
1.6 Notació dels pentagrames
3361
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.7 Anotacions editorials
2008
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.8 Text
4432
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació especialitzada
109
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.1 Música vocal
5243
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.2 Teclats i altres instruments de pentagrames múltiples
902
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.3 Instruments de corda sense trasts
279
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.4 Instruments de corda amb trasts
3362
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.5 Percussió
1020
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.6 Instruments de vent
349
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.7 Notació d’acords
2176
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.8 Música contemporània
557
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.9 Notació antiga
5546
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.10 Músiques del món
2004
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Entrada i sortida generals
14207
Walter Garcia-Fontesparcialment (98 %)parcialmentpre-GDP
4 Gestió de l’espai
11164
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
5 Canvi dels valors predeterminats
17137
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
A Taules del manual sobre notació
3912
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
B Full de referència ràpida
252
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
138
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Execució del LilyPond
7167
Walter Garcia-Fontesparcialment (93 %)parcialmentpre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
2097
Walter Garcia-Fontesparcialment (89 %)parcialmentpre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2797
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
790
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Introducció
6073
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1099
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Manuals
1284
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Comunitat
2186
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional