Příklady

LilyPond je velmi mocný a ohebný nástroj, který dokáže zacházet s notovou sazbou různého druhu. Prohlédněte si naše příklady a nechte se jimi podnítit!

Klasická hudba

Toto varhanní preludium od J. S. Bacha je vhodný příkladný projekt sazby not s LilyPondem.

bach-bwv610

(Klepnout pro zvětšení)

Složitý notový zápis

Tento příklad z Goyescas od Enriquea Granadose ukazuje některé z pokročilých funkcí notové sazby, mezi jiným trámce mezi notovými řádky, hlavičky nad notovými řádky přes a čáry pořadí hlasů.

granados

(Klepnout pro zvětšení)

Stará hudba

LilyPond má podporu pro různé druhy notového zápisu staré hudby, jakým je například tento úryvek gregoriánského chorálu.

ancient-headword

(Klepnout pro zvětšení)

Současná hudba

Dnešní hudební skladatelé zjistí, že LilyPond se velmi dobře hodí k tomu, aby popsal neobvyklý notový zápis. Zde úryvek z Čáry od Trevora Bači pro sólo basové flétny.

cary

(Klepnout pro zvětšení)

Účinné, pružné vytváření materiálu představení

Rozdílný materiál představení lze vytvářet z téhož zdrojového kódu. Zde úryvek z Händelova Giulio Cesare, napsán Nicolasem Sceauxem, jako notový zápis, klavírní výtah a jako hlas houslí.

sesto-full

(Klepnout pro zvětšení)

sesto-piano

(Klepnout pro zvětšení)

sesto-violin

(Klepnout pro zvětšení)

Tabulatura

LilyPond podporuje tabulaturový notový zápis, který může být uzpůsoben pro oblíbený nástroj, který tabulaturový notový zápis nasazuje. Tabulaturová osnova je vytvořena automaticky na základě not, které člověk zapsal pro pětilinkovou notovou osnovu.

tab-example

(Klepnout pro zvětšení)

Schenkerovy obrazce

Běžný notový obraz se může velmi hodně změnit. Zde působivý Schenkerův rozbor od Krise Schaffera vytvořený LilyPondem pro jeden článek Linux Journal. Barvy byly přidány pro objasnění.

bach-schenker

(Klepnout pro zvětšení)

Vokální hudba

LilyPond se vynikajícím způsobem hodí pro zápis vokální hudby všeho druhu od chvalozpěvů po operu. Zde jedno středověké moteto s nepatrnými zvláštními požadavky. Hlas tenoru je zapsán v jiném druhu taktu než ostatní hlasy, je ale srovnán s jinými hlasy, jako kdyby měl týž druh taktu. LilyPond si s tím dokáže poradit velmi vkusně. Všimněte si také začátku s klíči ve stylu Vaticana, přeškrtnutých nožiček not pro vydané noty a ligaturových závorek nad určitými skupinami not.

aucun-snippet

(Klepnout pro zvětšení)

Použití pro hudební výchovu

LilyPond se dokonale hodí pro použití v hudební výchově. Zde příklad jednoduché úlohy z kontrapunktu.

theory

(Klepnout pro zvětšení)

Popová hudba

Je jednoduché vytvořit list s písničkou s melodií, textem a akordy jakož i symboly hmatů. V tomto příkladu jsou zařazeny některé přednastavené nákresy hmatů, ale tyto lze zcela přizpůsobit tak, aby odpovídaly téměř jakékoli situaci.

chart

(Klepnout pro zvětšení)

Velké projekty

LilyPond se znamenitě hodí pro velké projekty, jako jsou opery nebo díla pro velký symfonický orchestr. Dodatečně umožňuje textově založený vstup větší svobodu na překážkách – následující příklad byl dán k volnému použití slepým skladatelem Hu Haipengem.

orchestra

(Klepnout pro zvětšení)

A co teď?

Ještě pořád nejste přesvědčen? LilyPond je programem s otevřeným zdrojovým kódem a zaručuje vám svobodu. Pokud jste se již rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional