4.1 Elements d’ajustament


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.3 (branca de desenvolupament).